TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

személyes adatok megismeréséhez és

kezeléséhez

 

Tudomásul veszem, és hozzájárulok, hogy a Magyarországi Református Egyház által szervezett Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó (Csillagpont, Debrecen 2019. július 23-27.) résztvevőjeként a jelentkezési felületen kitöltött személyes adataimat (név, születési idő, lakcím, e-mail cím telefonszám) a Magyarországi Református Egyház kezelje, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

 

Az adatkezelés célja és feltételei: Az adatkezelés az esemény időtartama alatt a szállásadó, illetve a szervezett programokon való részvétel regisztrálása/nyilvántartása céljából szükséges. Amennyiben a hírlevél küldéséhez hozzájárul, nevét és e-mail címét az Önnel való kapcsolattartás, és a rendezvényeinkről való tájékoztatás céljából a Magyarországi Református Egyház kezeli.

 

Az adatok megismerhetősége: A résztvevők adatait kizárólag a konferencia szervezője, illetve a szállásadó ismerheti meg. A résztvevőnek joga van ahhoz, hogy a róla szóló adatokhoz hozzáférjen, és utóbb azok helyesbítését és törlését kérje a konferencia szervezőjétől.

 

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben nem járul hozzá, hogy az Ön számára hírlevelet küldjünk, a személyes adatkezelés az esemény végéig történik, és az adatokat legkésőbb tizenöt napon belül töröljük. Ha hozzájárul, akkor nevét és e-mail címét a Magyarországi Református Egyház a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályi előírások miatt a szállásadó az adózáshoz szükséges adatokat az adójogi kötelezettségek elévülésig kezeli, ezek törlésére korábban nem kerülhet sor.

 

 

Hozzájárulok személyes adataim megismeréséhez és kezeléséhez. Megismertem és elfogadom az MRE honlapján (http://reformatus.hu/letoltesek/1246/) található adatkezelési tájékoztatót.

Tudomásul veszem és beleegyezem, hogy hozzájárulásom hiányában az eseményen nem vehetek részt és a szervezőknek nem áll módjában az eseményre befizetett adományomat visszautalni.

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT fénykép, hang- és videófelvétel készítéséhez

Tudomásul veszem, és hozzájárulok, hogy a Magyarországi Református Egyház által meghirdetett Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó (Csillagpont, Debrecen 2019. július 23-27.) résztvevőjeként személyes adataimat a Magyarországi Református Egyház kezelje, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

 

Az adatkezelés célja és feltételei: Az adatkezelés az esemény időtartama alatt szükséges. A konferenciáról élő, interneten és a tévékben, rádiókban is megjelenő hang-, videófelvétel, valamint fényképfelvétel készül, amelyet a média felhasznál, nyilvánosságra hoz.

 

Az adatok megismerhetősége: A konferencián készülő kép-, hang- és videófelvételekhez azok megosztása után bárki hozzáférhet. A résztvevőnek joga van ahhoz, hogy a róla szóló kép-, hang- és videófelvételekhez hozzáférjen, és utóbb azok helyesbítését és törlését kérje a konferencia szervezőjétől, az élő adásban sugárzott, a tévékben és rádiókban leadott felvételeket kivéve, ahol ez nem lehetséges.

 

Az adatkezelés időtartama: Hozzájárulása esetén határozatlan. A résztvevőnek joga van ahhoz, hogy a róla szóló kép-, hang- és videófelvételekhez hozzáférjen, és utóbb azok helyesbítését és törlését kérje a konferencia szervezőjétől, az élő adásban sugárzott, a tévékben és rádiókban leadott felvételeket kivéve, ahol ez nem lehetséges.

 

Hozzájárulok, a rólam szóló kép-, hang- és videófelvételek készítéséhez. Tudomásul veszem és beleegyezem, hogy hozzájárulásom hiányában az eseményen nem vehetek részt és az utólagos módosítás miatt a szervezőknek nem áll módjában a konferenciára befizetett adományomat visszautalni.